vedenpoistoventtiili

on paineilmasäiliön pohjassa oleva venttiili, jota käytetään joko automaattisesti toimivana tai käsikäyttöisenä poistamaan kondenssivesi paineilmajärjestelmästä. Kondenssiveden poisto kuuluu päivittäin, ennen ajoa suoritettaviin tarkastuksiin. Kaikkien paineilmasäiliöiden alimmassa kohdassa on oltava vedenpoistoventtiili….

varajarru

on jarrujärjestelmä, jota kuljettaja voi käyttää ajoneuvon nopeuden hidastamiseen tai pysäyttämiseen, milloin käyttöjarruun on tullut vika. Usein seisontajarru toimii varajarruna, mutta sen käyttö ajotilanteessa ei ole suositeltavaa. (lähde: traficom.fi)

siirtelyventtiili

(siirtelyjarruventtiili) mahdollistaa perävaunun siirtämisen ilman että ilmansyöttöä kytketään. Siirtelyventtiiliä ohjataan kuvassa näkyvällä mustalla hallintalaitteella. Siirtelyventtiiliä käytetään, kun katastrofijarru pitää vapauttaa vetoajoneuvon siirtämistä varten ilmansyöttöä kytkemättä. Siirtelyventtiili kytkeytyy pois päältä, kun…

seisontajarru

on jarrujärjestelmä, jota kuljettaja käyttää estämään ajoneuvon liikkumisen pysäköinnin yhteydessä. (traficom.fi)

pyöräjarrut

(jarrujärjestelmän rakenneosa) ovat välittömästi pyörään liittyvät mekaaniset jarrulaitteet, joilla saadaan aikaan ajoneuvon liikettä tai liikkeelle lähtemistä vastustavat voimat. Pyöräjarruja ovat rumpurakenteiset ja levyjarrurakenteiset jarrujärjestelmät. (lähde: traficom.fi)

paineistettu säiliö

(paineilmasäiliö) sisältää paineilmaa. Sitä käytetään jarrujärjestelmää ja muita järjestelmiä varten, jotka tarvitsevat paineilmaa, esimerkiksi lisäsäiliöt. Paineilmasäiliö on jarrujärjestelmän energiavarasto. (lähde: scania)

paineilmajärjestelmä

on kuorma-auton järjestelmä mikä tuottaa paineilmaa sitä käyttäville komponenteille kuten paineilmatoimiset jarrut (ABS, EBS), lisävarusteet (esim. perälauta) ja ilmajousitus. Paineilmajärjestelmän osia ovat mm. paineilmasäiliöt, kompressori ja ilmankuivain.

paineilmajarru

on ajoneuvon, yleensä kuorma-auton tai linja-auton, jarrujärjestelmä, missä jarruvaikutus aikaan saadaan ja sitä säädetään paineilman avulla. (lähde: traficom.fi)

ylipaine

on absoluuttisen paineen ja kulloinkin vallitsevan ulkoilman paineen ero. Esimerkiksi paineilmajarrujärjestelmän paineet ilmoitetaan ylipaineina. Paineen yksikkö on 0,1 MPa (megapascal) = 1 bar (baari) = 10 N(ewton)/cm² (neliösenttimetri potenssiin kaksi)…