• EBS

  eli Electronic Braking System – sähköisesti ohjattu jarrujärjestelmä

 • jarru, paineilma-

  on ajoneuvon, yleensä kuorma-auton tai linja-auton, jarrujärjestelmä, missä jarruvaikutus aikaan saadaan ja sitä säädetään paineilman avulla. (lähde: traficom.fi)

 • jarru, pyörä-

  (jarrujärjestelmän rakenneosa) ovat välittömästi pyörään liittyvät mekaaniset jarrulaitteet, joilla saadaan aikaan ajoneuvon liikettä tai liikkeelle lähtemistä vastustavat voimat. Pyöräjarruja ovat rumpurakenteiset ja levyjarrurakenteiset jarrujärjestelmät. (lähde: traficom.fi)

 • jarru, seisonta-

  on jarrujärjestelmä, jota kuljettaja käyttää estämään ajoneuvon liikkumisen pysäköinnin yhteydessä. (traficom.fi)

 • jarru, vara-

  on jarrujärjestelmä, jota kuljettaja voi käyttää ajoneuvon nopeuden hidastamiseen tai pysäyttämiseen, milloin käyttöjarruun on tullut vika. Usein seisontajarru toimii varajarruna, mutta sen käyttö ajotilanteessa ei ole suositeltavaa. (lähde: traficom.fi)

 • käyttöjarru

  on jarrujärjestelmä, jota kuljettaja käyttää normaalisti ajoneuvon nopeuden hidastamiseen ja ajoneuvon pysäyttämiseen. (lähde: traficom.fi)

 • paine, maksimi-

  (jarrujärjestelmä) on lopullinen ylipaine jarrusylinterissä, kun jarrupoljin on painettu pohjaan. Maksimipaine riippuu kulloisestakin säiliöpaineesta. (lähde: traficom.fi)

 • paine, yli-

  on absoluuttisen paineen ja kulloinkin vallitsevan ulkoilman paineen ero. Esimerkiksi paineilmajarrujärjestelmän paineet ilmoitetaan ylipaineina. Paineen yksikkö on 0,1 MPa (megapascal) = 1 bar (baari) = 10 N(ewton)/cm² (neliösenttimetri potenssiin kaksi) .

 • paineilmajärjestelmä

  on kuorma-auton järjestelmä mikä tuottaa paineilmaa sitä käyttäville komponenteille kuten paineilmatoimiset jarrut (ABS, EBS), lisävarusteet (esim. perälauta) ja ilmajousitus. Paineilmajärjestelmän osia ovat mm. paineilmasäiliöt, kompressori ja ilmankuivain.