yhdistetty kuljetus

on runkokuljetus ja siihen yhdistetyt nouto- tai jakelukuljetukset. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

VAK-kuljetus

on vaarallisen aineen ja vaarallista ainetta sisältävän kollin ja säiliön varsinaista kuljetusta, kuljetusvälineeseen kuormaamista, lastaamista, purkamista ja käsittelyä. (3 §)

terminaali

on kuljetusliikkeen, huolintaliikkeen, satamalaitoksen tms. ylläpitämä väliaikainen varasto.

runkokuljetus

on kuoma-autolla, ajoneuvoyhdistelmällä, rautateitse tai vesikuljetuksena kahden sataman, terminaalin tms. tavarankäsittelypisteen välillä tapahtuva kuljetus.