jakamaton kuorma

tarkoittaa; a) vaurioitunutta ajoneuvoa, jos sitä kuljetetaan N3-luokkaan kuuluvalla hinausautolla hinauspuomin varaan nostettuna; b) kuormaa, jota rakenteensa vuoksi on kuljettava useamman esineen kokonaisuutena; c) yhdelle kuljetusalustalle pakattua kone-, laite- tai…

jakamaton esine

tarkoitettaa kuormaa, jota ei voida tiekuljetuksissa kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa kahteen tai useampaan kuormaan. Jakamatonta esinettä ei voida sen massa tai mittojen takia kuljettaa millään ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä…