• jakamaton esine

    tarkoitettaa kuormaa, jota ei voida tiekuljetuksissa kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa kahteen tai useampaan kuormaan. Jakamatonta esinettä ei voida sen massa tai mittojen takia kuljettaa millään ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ylittämättä tiellä yleisesti sallittua massa- tai mitta-arvoa. tai kuormana olevaa esinettä, joka yksin muodostaa jakamattoman kuorman, mutta joita voi kuormata…

  • jakamaton kuorma

    tarkoittaa; a) vaurioitunutta ajoneuvoa, jos sitä kuljetetaan N3-luokkaan kuuluvalla hinausautolla hinauspuomin varaan nostettuna; b) kuormaa, jota rakenteensa vuoksi on kuljettava useamman esineen kokonaisuutena; c) yhdelle kuljetusalustalle pakattua kone-, laite- tai tuotekokonaisuutta, jos kuljetuksessa käytetään vähintään kahta liikennemuotoa ja pakkausta edellytetään muussa kuljetuksessa kuin tiekuljetuksessa; d) rakennusta tai rakennuksen osaa; e)…