• aine, itsereaktiivinen

    2.2.41.1.9 Määritelmät Näissä määräyksissä tarkoitetut itsereaktiiviset aineet ovat termisesti epästabiileja aineita, jotka voivat hajota voimakkaan eksotermisesti myös ilman reaktioon osallistuvaa happea (ilmaa). Aineita ei pidetä luokan 4.1 itsereaktiivisina aineina, jos: (a) ne ovat räjähteitä luokan 1 kriteerien mukaan, (b) ne ovat luokan 5.1 kriteerien mukaan hapettavia aineita (ks. kohta 2.2.51.1),…

  • luokka 4.1

    2.2.41.1.1 Luokkaan 4.1 kuuluvat helposti syttyvät aineet ja esineet sekä epäherkistetyt räjähdysaineet, jotka ovat kiinteitä aineita kohdassa 1.2.1 olevan ”kiinteä” -määritelmän kohdan (a) mukaisesti, nestemäiset tai kiinteät itsereaktiiviset aineet ja polymeroituvat aineet. Luokkaan 4.1 kuuluvat: – helposti syttyvät kiinteät aineet ja esineet (ks. kohdat 2.2.41.1.3 – 2.2.41.1.8), – itsereaktiiviset kiinteät…