epäherkistäminen

2.2.41.1.16 (luokka 4.1) Kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi itsereaktiiviset aineet epäherkistetään usein laimentamalla. Jos aineen prosenttiosuus on annettu, tarkoitetaan sillä massaprosenttia pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos laimenninta käytetään, itsereaktiivinen aine on testattava laimentimen kanssa…

valvontalämpötila

tarkoittaa enimmäislämpötilaa, jossa orgaanista peroksidia, itsereaktiivista ainetta tai polymeroituvaa ainetta voidaan turvallisesti kuljettaa.