• epäherkistäminen

    2.2.41.1.16 (luokka 4.1) Kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi itsereaktiiviset aineet epäherkistetään usein laimentamalla. Jos aineen prosenttiosuus on annettu, tarkoitetaan sillä massaprosenttia pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Jos laimenninta käytetään, itsereaktiivinen aine on testattava laimentimen kanssa siinä pitoisuudessa ja muodossa, jota käytetään kuljetuksessa. Laimentimia, joita käytettäessä itsereaktiivinen aine voi väkevöityä vaarallisissa määrin pakkauksen vuotaessa, ei saa…

  • lämpötila, valvonta-

    tarkoittaa enimmäislämpötilaa, jossa orgaanista peroksidia, itsereaktiivista ainetta tai polymeroituvaa ainetta voidaan turvallisesti kuljettaa. Kuljetuksen aikana lämpötilan kollin välittömässä läheisyydessä ei oleteta ylittävän 55 °C ja oletetaan saavuttavan tämän lämpötilan vain suhteellisen lyhyen ajan 24 tunnin aikavälillä. Jos lämpötilavalvontaa ei pystytä ylläpitämään, voi olla tarpeellista käynnistää hätätoimenpiteet. Hälytyslämpötila on lämpötila, jossa…