• arvo, SAPT-

  eli Self-Accelerating Polymerization Temperature; lue itsekiihtyvä polymeroitumislämpötila.

 • lämpötila, itsekiihtyvä hajoamis-

  2.2.41.1.9 eli SADT, Self-Accelerating Decomposition Temperature tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa, jossa aineen itsekiihtyvä hajoaminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa. Määräykset SADT-arvon sekä rajoitetussa tilassa tapahtuvan kuumenemisen vaikutuksien määrittämiseksi ovat käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) osassa II.

 • lämpötila, itsekiihtyvä polymeroitumis-

  eli (SAPT, Self-Accelerating Polymerization Temperature) tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa, jossa aineen polymeroituminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa, IBC-pakkauksessa tai säiliössä. SAPT-arvo on määritettävä käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) osassa II, kohdassa 28 olevien itsereaktiivisten aineiden itsekiihtyvälle hajoamislämpötilalle annettujen testimenetelmien mukaan.

 • polymerointi

  Polymeroinnissa raaka-aineen pienet molekyylit (monomeerit) yhdistyvät katalyyttien vaikutuksesta isoiksi polymeerimolekyyleiksi. Esimerkiksi propeeni (UN 1077) voi polymeroitua lämpötilan tai paineen nousun seurauksena, tällöin polymeroituminen voi tapahtua kiivaasti, jopa räjähdysmäisesti. (lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Polymerointi)

 • SADT

  eli Self-Accelerating Decomposition Temperature.

 • SAPT

  eli Self-Accelerating Polymerization Temperature.