SADT-arvo

eli Self-Accelerating Decomposition Temperature; lue itsekiihtyvä hajoamislämpötila.

itsekiihtyvä hajoamislämpötila

2.2.41.1.9 eli SADT, Self-Accelerating Decomposition Temperature tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa, jossa aineen itsekiihtyvä hajoaminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa. Määräykset SADT-arvon sekä rajoitetussa tilassa tapahtuvan kuumenemisen vaikutuksien määrittämiseksi ovat käsikirjan ”Manual…

itsekiihtyvä polymeroitumislämpötila

eli (SAPT, Self-Accelerating Polymerization Temperature) tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa, jossa aineen polymeroituminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa, IBC-pakkauksessa tai säiliössä. SAPT-arvo on määritettävä käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja…

kiehumispiste

on aineen kiehumispiste tai kiehumisalue (°C), jossa aine muuttuu nesteestä kaasumaiseksi normaalipaineessa. Jotkut aineet hajoavat kiehumispistettään alemmassa lämpötilassa, jolloin on ilmoitettu hajoamislämpötila. Neste, jolla on alhainen kiehumispiste, haihtuu helposti. (lähde:…