kuljetus irtotavarana

tarkoittaa kiinteiden aineiden tai esineiden kuljettamista ilman pakkausta ajoneuvoissa, konteissa tai irtotavarakonteissa. Termi ei sisällä kolleina kuljetettavia tavaroita eikä aineiden kuljettamista säiliöissä. lue: vapaaraja; kappaletavara- vai säiliökuljetus