• säiliö, irrotettava

    tarkoittaa säiliötä, jonka tilavuus on yli 450 litraa ja jota ei ole suunniteltu aineiden kuljetukseen ilman välillä tapahtuvaa kuorman purkamista ja jota voidaan tavallisesti käsitellä vain säiliön ollessa tyhjänä. Kiinteä säiliö, UN -säiliö, säiliökontti, monisäiliöajoneuvon säiliö tai MEG-kontti ei ole irrotettava säiliö. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)

  • säiliö, UN-

    tarkoittaa eri kuljetusmuodoissa käytettävää IMDG-koodin mukaista säiliötä, jonka tilavuus määriteltyjen kaasujen kuljetuksessa on yli 450l.