intermodaalinen kuljetus

eli Intermodal Transport on yhdessä kuljetusyksikössä (kontti, perävaunu tms.) tapahtuva ja vähintään kahta eri kuljetusmuotoa ja -vaihetta käsittävä kuljetus. Tarkoitetaan myös neuvoston direktiivin (92/106/ETY) 1 artiklassa määriteltyjä yhdistettyjä kuljetuksia, joissa…