IBC-pakkaus – yhdistetty

jossa muovinen sisäastia tarkoittaa IBC-pakkausta, joka koostuu ulkopuolisesta jäykästä suojapakkauksesta ja sen sisällä olevasta muovisesta sisäastiasta käyttö- ja muine rakenteellisine varusteineen. Se muodostaa yhtenäisen kuljetuspakkauksen, joka pysyy yhtenäisenä myös täytön,…

IBC-pakkaus – uusiovalmistettu

tarkoittaa metallista, jäykkää muovista tai yhdistettyä IBC-pakkausta: (a) joka on valmistettu YK-tyyppihyväksytyksi muokkaamalla tyyppihyväksymätöntä IBC-pakkausta, (b) joka on muutettu yhdestä YK-tyypistä toiseksi YK-tyypiksi. Uusiovalmistettujen IBC-pakkausten on noudatettava näiden määräysten (VAK_tiemaarays_LIITTEET)…

IBC-pakkaus – metallinen, suojattu

(koskee metallisia IBC-pakkauksia) tarkoittaa IBC-pakkausta, joka on varustettu lisäsuojauksella törmäystä vastaan. Tämä lisäsuojaus voi olla esim. monikerrosrakenne, kaksinkertainen seinärakenne tai metallinen häkki.

IBC-pakkaus – puinen

tarkoittaa IBC-pakkausta, joka koostuu jäykästä tai kokoontaitettavasta puisesta rungosta, jossa on sisäsäkki (mutta ei sisäpakkausta) sekä asianmukaisista käyttölaitteista ja rakenteellisista varusteista.

IBC-pakkaus – pahvinen

tarkoittaa pahvisesta rungosta ja tarvittaessa sisäsäkistä (mutta ei sisäpakkauksesta) koostuvaa IBC-pakkausta, jossa saattaa olla erillinen kansi sekä pohja ja jossa on asianmukaiset käyttölaitteet ja rakenteelliset varusteet.

IBC-pakkaus – metallinen

tarkoittaa metallirungosta sekä asianmukaisista käyttölaitteista ja rakenteellisista varusteista koostuvaa IBC-pakkausta.

IBC-pakkaus – kunnostettu

tarkoittaa metallista, jäykkää muovista tai yhdistettyä IBC-pakkausta, joka on iskun tai muun syyn johdosta (esim. korroosio, haurastuminen tai muu rakennetyyppiin verrattaessa kestävyyttä heikentävä tekijä) kunnostettu rakennetyypin mukaiseksi siten, että se…

IBC-pakkaus – jäykkä, muovinen

tarkoittaa IBC-pakkausta, joka koostuu jäykästä muovisesta rungosta, jossa voi olla rakenteellisia varusteita ja asianmukaisia käyttölaitteita.

IBC-pakkaus

eli intermediate bulk container tarkoittaa jäykkää tai taipuisaa kuljetettavaa pakkausta, joka: (a) on tilavuudeltaan: (i) enintään 3,0 m³ (3 000 l) pakkausryhmien II ja III kiinteille ja nestemäisille aineille, (ii)…