• pakkaus, IBC-

  1.2.1 eli intermediate bulk container tarkoittaa jäykkää tai taipuisaa kuljetettavaa pakkausta, joka: (a) on tilavuudeltaan: (i) enintään 3,0 m³ (3 000 l) pakkausryhmien II ja III kiinteille ja nestemäisille aineille, (ii) enintään 1,5 m³ pakkausryhmän I kiinteille aineille näiden ollessa pakattuina suursäkkeihin (IBC) taikka jäykkiin muovisiin, yhdistettyihin, pahvisiin tai puisiin…

 • pakkaus, IBC- jäykkä, muovinen

  tarkoittaa IBC-pakkausta, joka koostuu jäykästä muovisesta rungosta, jossa voi olla rakenteellisia varusteita ja asianmukaisia käyttölaitteita.

 • pakkaus, IBC- kunnostettu

  tarkoittaa metallista, jäykkää muovista tai yhdistettyä IBC-pakkausta, joka on iskun tai muun syyn johdosta (esim. korroosio, haurastuminen tai muu rakennetyyppiin verrattaessa kestävyyttä heikentävä tekijä) kunnostettu rakennetyypin mukaiseksi siten, että se läpäisee tyyppitestauksen. Kunnostamisena pidetään yhdistetyn IBC-pakkauksen jäykän muovisen sisäastian korvaamista saman valmistajan valmistamalla toisella alkuperäisen rakennetyypin mukaisella astialla. Kuitenkaan jäykän…

 • pakkaus, IBC- metallinen

  tarkoittaa metallirungosta sekä asianmukaisista käyttölaitteista ja rakenteellisista varusteista koostuvaa IBC-pakkausta.

 • pakkaus, IBC- metallinen, suojattu

  (koskee metallisia IBC-pakkauksia) tarkoittaa IBC-pakkausta, joka on varustettu lisäsuojauksella törmäystä vastaan. Tämä lisäsuojaus voi olla esim. monikerrosrakenne, kaksinkertainen seinärakenne tai metallinen häkki.

 • pakkaus, IBC- pahvinen

  tarkoittaa pahvisesta rungosta ja tarvittaessa sisäsäkistä (mutta ei sisäpakkauksesta) koostuvaa IBC-pakkausta, jossa saattaa olla erillinen kansi sekä pohja ja jossa on asianmukaiset käyttölaitteet ja rakenteelliset varusteet.

 • pakkaus, IBC- puinen

  tarkoittaa IBC-pakkausta, joka koostuu jäykästä tai kokoontaitettavasta puisesta rungosta, jossa on sisäsäkki (mutta ei sisäpakkausta) sekä asianmukaisista käyttölaitteista ja rakenteellisista varusteista.

 • pakkaus, IBC- uusiovalmistettu

  tarkoittaa metallista, jäykkää muovista tai yhdistettyä IBC-pakkausta: (a) joka on valmistettu YK-tyyppihyväksytyksi muokkaamalla tyyppihyväksymätöntä IBC-pakkausta, (b) joka on muutettu yhdestä YK-tyypistä toiseksi YK-tyypiksi. Uusiovalmistettujen IBC-pakkausten on noudatettava näiden määräysten (VAK_tiemaarays_LIITTEET) vastaavia vaatimuksia kuin samaa tyyppiä olevien uusien IBC-pakkausten.

 • pakkaus, IBC- yhdistetty

  jossa muovinen sisäastia tarkoittaa IBC-pakkausta, joka koostuu ulkopuolisesta jäykästä suojapakkauksesta ja sen sisällä olevasta muovisesta sisäastiasta käyttö- ja muine rakenteellisine varusteineen. Se muodostaa yhtenäisen kuljetuspakkauksen, joka pysyy yhtenäisenä myös täytön, varastoinnin, kuljetuksen ja tyhjennyksen aikana. Huom. ”Muovinen” käytettynä yhdistetyn IBC-pakkauksien sisäastioiden yhteydessä tarkoittaa myös muita polymeerisiä tuotteita, esim. kumi