IBC-pakkaus – suojattu

(koskee metallisia IBC-pakkauksia) tarkoittaa IBC-pakkausta, joka on varustettu lisäsuojauksella törmäystä vastaan. Tämä lisäsuojaus voi olla esim. monikerrosrakenne, kaksinkertainen seinärakenne tai metallinen häkki.

suurpakkaus

eli IBC-pakkaus. Lue IBC-pakkaus.

IBC-säiliö

termiä ei käytetä virallisissa kuljetusmääräyksissä (2019). Tällä tarkoitetaan IBC-pakkausta, joka on tarkoitettu kiinteille ja nestemäisille aineille. Lue IBC-pakkaus.

suursäkki

tarkoittaa IBC -pakkausta, joka koostuu kalvosta, kankaasta tai muusta taipuisasta materiaalista tai näiden materiaalien yhdistelmistä valmistetusta rungosta, ja tarvittaessa sisäpinnoituksesta tai sisäsäkistä sekä asianmukaisista käyttö- ja käsittelylaitteista.

suurpäällys

tarkoittaa esineitä tai sisäpakkauksia sisältävästä ulkopakkauksesta koostuvaa pakkausta, joka on suunniteltu mekaanista käsittelyä varten. Nettomassa yli 400 kg tai tilavuus yli 450 l, mutta tilavuus enintään 3 m³.

kolli

(vak) tarkoittaa lähetysvalmista pakkausta, suurpäällystä tai IBC-pakkausta ja sen sisältöä. Termiin kaasuille tarkoitetut astiat sekä myös esineet, jotka kokonsa, massansa tai muotonsa vuoksi saa kuljettaa pakkaamattomina tai kehikossa, korissa tai…

ilmatiiviisti suljettu säiliö

tarkoittaa säiliötä, joka: ei ole varustettu varoventtiileillä, murtolevyillä, muilla vastaavilla varolaitteilla tai alipaineventtiileillä, tai on varustettu varoventtiileillä, joiden edellä on murtolevyt, mutta ei ole varustettu alipaineventtiileillä. Nestemäisten aineiden kuljetukseen tarkoitettua…

IBC-pakkaus – yhdistetty

jossa muovinen sisäastia tarkoittaa IBC-pakkausta, joka koostuu ulkopuolisesta jäykästä suojapakkauksesta ja sen sisällä olevasta muovisesta sisäastiasta käyttö- ja muine rakenteellisine varusteineen. Se muodostaa yhtenäisen kuljetuspakkauksen, joka pysyy yhtenäisenä myös täytön,…

IBC-pakkaus – uusiovalmistettu

tarkoittaa metallista, jäykkää muovista tai yhdistettyä IBC-pakkausta: (a) joka on valmistettu YK-tyyppihyväksytyksi muokkaamalla tyyppihyväksymätöntä IBC-pakkausta, (b) joka on muutettu yhdestä YK-tyypistä toiseksi YK-tyypiksi. Uusiovalmistettujen IBC-pakkausten on noudatettava näiden määräysten (VAK_tiemaarays_LIITTEET)…