UN / ECE sääntö N:o 111

tarkoittaa N- ja O-luokan säiliöajoneuvojen tyyppihyväksyntää kaatumisvakavuuden osalta koskevaa sääntöä yhdenmukaisista vaatimuksista. Sääntöä sovelletaan nestemäisten tai sulassa muodossa olevien vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilavuudeltaan yli 3 m³ kiinteitä säiliöitä kuljettaviin…

UN / ECE sääntö N:o 105

tarkoittaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntää koskevaa säätöä yhdenmukaisista vaatimuksista kyseisten ajoneuvojen erityisten rakenteiden osalta (UN/ECE) sääntö N:o 105)