säiliöasiakirja

on säiliön omistajan tai säiliökontin omistajan tai haltijan ylläpitämä säiliöasiakirja, joka sisältää kaikki säiliötä koskevat oleelliset tiedot, kuten; hyväksymistodistus ja määräaikaistarkastuksia koskevat hyväksymistodistukset. Säiliöasiakirjaa on ylläpidettävä koko säiliön käyttöajan.

FL

on vaarallisia aineita kuljettavan säiliöajoneuvon hyväksyntä. FL ajoneuvoja käytetään palavien nesteiden ja kaasujen kuljetukseen.

EX/III

ja EX/II ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin.

EX/II

ja EX/III ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin.

AT-hyväksyntä

on vaarallisten aineiden säiliökuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntä. AT ajoneuvoilla kuljetetaan muita vaarallisia aineita kuin FL luokituksen saaneilla ajoneuvoilla.

ADR-hyväksymistodistus

koskee räjähde- (EX/II ja EX/III) ja säiliökuljetuksia (FL ja AT). Hyväksymistodistus on oltava mukana ajoneuvossa, jota koskee ADR -hyväksyntävaatimus. Osoituksena siitä, että EX/II-, EX/III-, FL- ja AT-ajoneuvo ja MEMU täyttää…