• asiakirja, säiliö-

  on säiliön omistajan tai säiliökontin omistajan tai haltijan ylläpitämä säiliöasiakirja, joka sisältää kaikki säiliötä koskevat oleelliset tiedot, kuten; hyväksymistodistus ja määräaikaistarkastuksia koskevat hyväksymistodistukset. Säiliöasiakirjaa on ylläpidettävä koko säiliön käyttöajan.

 • AT

  on vaarallisten aineiden säiliökuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntä. AT ajoneuvoilla kuljetetaan muita vaarallisia aineita kuin FL luokituksen saaneilla ajoneuvoilla. 9.1.1.2 ”AT-ajoneuvo” tarkoittaa (a) ajoneuvoa (muu kuin EX/III- tai FL-ajoneuvo taikka MEMU), joka on tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetukseen tilavuudeltaan yli 1 m3 kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä taikka yksittäistilavuudeltaan yli 3 m3 säiliökonteissa,…

 • EX/II

  9.1.1.2 ja EX/III ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin. Lue; Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

 • EX/III

  9.1.1.2 ja EX/II ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin. Lue; Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

 • FL

  on vaarallisia aineita kuljettavan säiliöajoneuvon hyväksyntä. FL ajoneuvoja käytetään palavien nesteiden ja kaasujen kuljetukseen. 9.1.1.2 ”FL-ajoneuvo” tarkoittaa (a) ajoneuvoa, joka on tarkoitettu leimahduspisteeltään enintään 60 °C nesteiden (lukuun ottamatta standardin EN 590:2013+A1:2017 mukaista dieselöljyä, kaasuöljyä ja kevyttä polttoöljyä, joiden YK-numero on 1202 ja leimahduspiste on standardin EN 590:2013+A1:2017 mukainen) kuljetukseen…

 • hyväksymistodistus

  9.1.3.1 Osoituksena siitä, että EX/II-, EX/III-, FL- ja AT-ajoneuvo ja MEMU täyttää vaatimukset, Liikenne- ja viestintäviraston valtuuttama taho myöntää VAK/ADR-hyväksymistodistuksen  jokaiselle hyväksytysti tarkastetulle ajoneuvolle tai ajoneuvolle, jolle on annettu vakuutus siitä, että vaatimukset on täytetty. Tämä koskee räjähde- (EX/II ja EX/III) ja säiliökuljetuksia (FL ja AT). Hyväksymistodistus on oltava mukana…

 • hyväksyntä, ADR-

  9.1.1.2 ”ADR-hyväksyntä” tarkoittaa VAK-hyväksyntää vastaavaa ajoneuvolle tai MEMUlle kansainväliseen ADR-liikenteeseen annettua hyväksyntää Lue; Ajoneuvon rakennetta ja hyväksyntää koskevat määräykset