huolintasopimus

on huolintaliikkeen ja asiakkaan välinen sopimus.

huolintaohje

on asiakkaan antama ohje tavaran huolitsemiseksi ja kuljettamiseksi.