kuljetuksen suorittaja

tarkoittaa yritystä, joka kuljetussopimuksen mukaan tai ilman kuljetussopimusta suorittaa kuljetuksen.

konttilaki

(23.10.1998/762) on laki, jota sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen käytettäviin kontteihin. Tämä laki ei koske erityisesti ilmakuljetukseen suunniteltuja kontteja. Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä konteista säädetään lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) ja sen…

konossementti

eli Bill of Landing (B/L) on meriliikenteen rahtikirja.

kolmannet maat

tarkoittavat EU:n ulkopuolisia valtiota.

kauppalasku

on kaupallisista lähetyksistä laadittava asiakirja ulkomaan kuljetuksissa. Kauppalaskun tulee sisältää kauppasopimuksen pääkohtien lisäksi erinäisiä tietoja tavaran ostajalle, tulliviranomaisille, huolitsijalle, kuljetusliikkeelle ja mahdollisesti myyjän edustajalle, agentille. (lähde: logistiikanmaailma.fi)

huolintasopimus

on huolintaliikkeen ja asiakkaan välinen sopimus.

huolintaohje

on asiakkaan antama ohje tavaran huolitsemiseksi ja kuljettamiseksi.

huolinta

on tuonti- ja vientilähetysten vaatimien toimenpiteiden hoitamista; kuljetuksen järjestäminen, tullauksesta huolehtiminen ja tuonti- ja vientiselvitysten tekeminen. (varova.fi)