syttymisalue

on ylemmän ja alemman syttymisrajan pitoisuusväli. (lähde: ova-ohjeet) Esimerkiksi nestemäisessä muodossa LNG ei ole syttymisaltis. LNG:n täytyy ensin höyrystyä palaakseen, sitten sekoittua ilman kanssa sopivassa suhteessa (syttymisalue on 5 –…

kaasu

tarkoittaa ainetta: a. jonka höyrynpaine 50 °C lämpötilassa on yli 300 kPa (3 bar), tai b. joka on kokonaan kaasumainen 20 °C lämpötilassa 101,3 kPa:n vakiopaineessa. Kaasut ovat nimestään huolimatta…

sulamispiste

on aineen sulamispiste tai sulamisalue (°C), jossa aine muuttuu kiinteästä nestemäiseksi. Jotkut aineet hajoavat lämmitettäessä, jolloin on ilmoitettu hajoamislämpötila. (lähde: ova-ohjeet)

höyryn tiheys

Kaasun tai höyryn suhteellinen tiheys on laskettu jakamalla aineen molekyylimassa kuivan ilman keskimääräisellä molekyylimassalla 29. Laimenemattoman kaasun/höyryn tiheys saadaan kertomalla kuivan ilman tiheys (1,2 kg/m3, 20 °C:ssa) tällä suhteellisella tiheydellä. Suhteellinen tiheys…

Pascal

(Pa) on paine jonka yhden newtonin voima aiheuttaa kohdistuessaan neliömetrin pinta-alalle. Pascal on SI-järjestelmän paineen yksikkö. Koska pascal on varsin pieni yksikkö, käytetään sen ohella paineen yksikkönä myös baaria (bar)….

höyrynpaine

kuvaa aineen kykyä vapauttaa höyryä ympäröivään ilmaan. Neste, jolla on korkea höyrynpaine, haihtuu helposti. Aineen höyrynpaine nousee sitä lämmitettäessä. Vesiliuoksilla ilmoitettu höyrynpaine on liuenneen aineen osahöyrynpaine eikä se näin sisällä…