heterogeeninen seos

on seos, jossa näkyy erillisiä osia. Sellainen on esimerkiksi veden ja öljyn seos. Heterogeeniset seokset voidaan yleensä erottaa homogeenisiksi seoksiksi tai puhtaiksi aineiksi fysikaalisin menetelmin, esimerkiksi suodattamalla, haihdutuksella tai uuttamalla….

homogeeninen seos

on tasalaatuinen eli siinä ei ole erotettavissa selkeää rajaa seoksen komponenttien välillä. Esimerkki homogeenisestä seoksesta on puhdas ilma tai viina, joka on etanolin vesiliuos. Homogeenisten seosten osat voidaan erottaa toisistaan…

suspensio

on kemian termi, joka tarkoittaa heterogeenistä seosta, jossa nesteeseen on sekoittunut kiinteää ainetta niin hienojakoisesti, että seos saostuu hitaasti.