hidastuvuus

(kuorman varmistus) Ajoneuvon vähentäessä nopeuttaan kuorma pyrkii liikkumaan eteenpäin. Kuormaan vaikuttava voima on suurimmillaan koko kuorman paino.

jarrutusmatka

joka vastaa määrättyä alkunopeutta (loppunopeuden ollessa nolla) ja määrättyä hidastuvuutta, lasketaan seuraavalla kaavalla: S = ( V² /2 * a) + K * V a = hidastuvuus (m/s²) V =…

jarrutushidastuvuus

(käyttöjarru) Auton käyttöjarrulla on saavutettava vähintään 5,0 m/s2 jarrutushidastuvuus tien ja renkaiden välisen kitkakertoimen ollessa enintään 0,8. Käyttöjarrun hidastuvuusvaatimus katsotaan saavutetun, jos jarrutusmatka pysähdyksiin jarrutettaessa täyttää seuraavan ehdon; S ≤…

hidastuvuus

on ajonopeuteen ja jarrutusmatkaan (loppunopeuden ollessa nolla) perustuen hidastuvuus, joka lasketaan seuraavasti: a = V² /2 * (S – K * V) a = hidastuvuus ( m/s² ) V =…