ADR-turvavarusteet

ovat kuljetusmääräyksissä (vak) vaadittavat luokka- ja ainekohtaiset suojavarusteet ajoneuvonmiehistölle / ajoneuvolle, kun vaarallisen aineen määrä kuljetuksessa ylittää vapaarajan.