kääntyvyysvaatimus

tarkoittaa erilaisille ajoneuvoyhdistelmille asetettua vähimmäisvaatimusta käännöksissä, kuten asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (10.1.2019/31) (26 §) (30 h §). Kääntyvyysvaatimuksen laskenta ei ole kuljettajan tehtävä, eikä sitä pysty laskemaan pelkästään rekisteritodistuksessa olevilla…

kytkentämitta

on rekisteritodistuksen erikoisehdoista löytyvä arvo, jolla ilmoitetaan esimerkiksi HCT -perävaunuksi katsastetun perävaunun mitta vetotapista vetokytkimeen.

HCT-vakausapumitat

ovat rekisteritodistukseen merkittäviä arvoja; vetotapin ja telin painopisteen välinen etäisyys (D) mm, telin painopisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys (E) mm.

HCT-kääntyvyysapumitat

ovat rekisteritodistukseen merkittyjä arvoja. Niitä ovat mm. vetotapin ja telin kääntöpisteen välinen etäisyys (A) mm, telin kääntöpisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys (B) mm ja telin kääntöpisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan…

HCT

eli High Capacity Transport – HCT-ajoneuvoyhdistelmillä tarkoitetaan ajoneuvoyhdistelmiä, joiden pituus ja/tai massa ovat ”tavallista” suurempia, mutta joita ei luokitella erikoiskuljetusajoneuvoiksi.

ETT-yhdistelmä

on ajoneuvoyhdistelmä missä perinteiseen auto- apuvaunu (dolly) – puoliperävaunu yhdistelmään, lisätään linkkivaunu ajoneuvojen väliin ja saadaan 7,8 m lisää kuormatilaa. ETT nimi tulee ruotsista – En Trave Till – joka…

DUO-2

lue A-double.

C-juna

(C-train) on puoliperävaunun vetoajoneuvosta, linkkivaunusta, puoliperävaunusta ja kaksi akselisesta keskiakseliperävaunusta koostuva HCT -yhdistelmä. Tällaista kokoonpanoa kokeiltiin Korsu Oy:n toimesta HCT kokeilun aikaan, mutta yhdistelmä ei ole sallittujen mahdollisten yhdistelmien joukossa…

B-triple

on auton ja kolmen puoliperävaunun yhdistelmä, joista kaksi on linkkivaunuja. Kyseessä on vuoden 2019 alusta voimaan tulleen asetuksen mukainen HCT yhdistelmä. (lähde: traficom.fi)

A-double (DUO2)

2 * 13,6 m on puoliperävaunun vetoauton, puoliperävaunun (13,6 m), apuvaunun (dolly) ja puoliperävaunun (13,6 m) yhdistelmä. 2 * 14,8 m on puoliperävaunun vetoauton, puoliperävaunun (14,8 m), apuvaunun (dolly) ja…