• HCT

  eli High Capacity Transport – HCT-ajoneuvoyhdistelmillä tarkoitetaan ajoneuvoyhdistelmiä, joiden pituus ja/tai massa ovat ”tavallista” suurempia, mutta joita ei luokitella erikoiskuljetusajoneuvoiksi.

 • HCT-kääntyvyysapumitat

  ovat rekisteritodistukseen merkittyjä arvoja. Niitä ovat mm. vetotapin ja telin kääntöpisteen välinen etäisyys (A) mm, telin kääntöpisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys (B) mm ja telin kääntöpisteen ja perävaunun taaimmaisen kohdan välinen etäisyys (C) mm. (lähde: traficom.fi) Vetoauton rekisteriotteeseen merkitään HCT -kääntyvyysapumitta ensimmäisen akselin ja takatelin kääntöpisteen välinen etäisyys ( )…

 • HCT-vakausapumitat

  ovat rekisteritodistukseen merkittäviä arvoja; vetotapin ja telin painopisteen välinen etäisyys (D) mm, telin painopisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys (E) mm.

 • kytkentämitta

  on rekisteritodistuksen erikoisehdoista löytyvä arvo, jolla ilmoitetaan esimerkiksi HCT -perävaunuksi katsastetun perävaunun mitta vetotapista vetokytkimeen.