HCT-vakausapumitat

ovat rekisteritodistukseen merkittäviä arvoja; vetotapin ja telin painopisteen välinen etäisyys (D) mm, telin painopisteen ja vetokytkimen välinen etäisyys (E) mm.