• luokka 5.1

    Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet. Luokkaan 5.1 kuuluvat aineet, jotka siitä huolimatta, etteivät itse välttämättä ole palavia, voivat yleensä niistä vapautuvasta hapesta johtuen aiheuttaa tai edistää muiden materiaalien palamista. Tähän luokkaan kuuluvat myös näitä aineita sisältävät esineet. (2.2.51.1.1) Hapettavia aineita sisältävien palojen ainoa sammutuskeino on runsas kylmä vesi. Niiden tukahduttaminen jauheella…