• hapettava

  Hapettava (O) (Oxidizing) on aineen vaaraominaisuus. Yleensä näin merkityt aineet voivat happea luovuttamalla aiheuttaa muiden materiaalien syttymisen tai myötävaikuttaa siihen enemmän kuin ilma. Vaaraominaisuuksiltaan hapettavia aineita löytyy luokista 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ja 8. Kuljetusmerkinnöissä, suurlipukkeissa ja CLP-varoitusmerkinnöissä hapettava ominaisuus on merkitty kuvassa näkyvällä O -kirjameilla.  

 • hypergolinen

  eli sellainen, joka syttyy itsestään hapettimen kanssa yhteen joutuessaan. (wikipedia.fi) eli itsesytyntä- (termipankki.fi)

 • luokka 5.1

  Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet. Luokkaan 5.1 kuuluvat aineet, jotka siitä huolimatta, etteivät itse välttämättä ole palavia, voivat yleensä niistä vapautuvasta hapesta johtuen aiheuttaa tai edistää muiden materiaalien palamista. Tähän luokkaan kuuluvat myös näitä aineita sisältävät esineet. (2.2.51.1.1) Hapettavia aineita sisältävien palojen ainoa sammutuskeino on runsas kylmä vesi. Niiden tukahduttaminen jauheella…

 • myrkyllinen

  (T) (Toxic) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään luokituskoodiin kirjaimella T. Välittömällä myrkyllisyydellä tarkoitetaan nopeasti aineelle altistumisen jälkeen ilmeneviä vakavia haittavaikutuksia, jotka voivat johtaa kuolemaan. Välittömän myrkyllisyyden osalta kemikaalit luokitellaan CLP-kategorioihin 1, 2, 3 tai 4.

 • syövyttävä

  (C) (Corrosive) on aineen vaaraominaisuus, joka merkitään luokituskoodiin kirjaimella C. Syövyttävät aineet aiheuttavat kudostuhoa (nekroosi). Syövyttävät aineet tuhoavat kudosta joutuessaan kosketuksiin sen kanssa. Syövyttäviä aineita ovat esimerkiksi hapot ja emäkset riittävän suurina pitoisuuksina. Syövyttävän aineen roiskeet silmään voivat aiheuttaa pysyvän silmävamman. (lähde: ova-ohjeet) ks. ärsyttävyys.

 • tukahduttava

  (A) (Asphyxiant) on aineen vaaraominaisuus. Käytetään kaasujen vaaraominaisuuksien merkitsemiseen; kaasuja, jotka eivät ole hapettavia, palavia ja myrkyllisiä ja jotka laimentavat tai syrjäyttävät ilmakehässä normaalisti olevan hapen. Jos oikeita työskentelytapoja ei noudateta, nämä kaasut voivat aiheuttaa onnettomuuksia, sillä niiden pitoisuuksien muutoksia ympäröivässä ilmassa ei voida havaita aistein.  Esim. UN 1046, HELIUM,…

 • ärsyttävyys

  (syövyttävyys) – Aine voi ärsyttää tai syövyttää ihoa, silmiä tai limakalvoja. Ärsyttävät aineet aiheuttavat kudoksissa tulehdusta ja syövyttävät aineet aiheuttavat kudostuhoa (nekroosi). Ylempiä hengitysteitä ärsyttäviä vesiliukoisia aineita ovat esimerkiksi formaldehydi, ammoniakki ja rikkihappo, joiden vaikutus havaitaan yleensä välittömästi. Niiden aiheuttamia vaikutuksia ovat yskä, kirvelevä kipu, liman eritys ja hengityksen vaikeutuminen….