• aine, hapan

    Happamat aineet, eli hapot ovat aineita joiden pH arvo on alle 7. Ne syövyttävät useita metalleja ja muuttavat eräiden väriaineiden, indikaattorien värin, mutta menettävät nämä ominaisuutensa reagoidessaan vesiliuoksissa liukkailta tuntuvien aineiden, emästen kanssa.