• lämpötila, hälytys-

  7.1.7.4.3 hälytyslämpötila tarkoittaa lämpötilavalvotuissakuljetuksissa (luokat 4.1 ja 5.2) lämpötilaa, jossa hätätoimenpiteet käynnistettävä. Valvonta- ja hälytyslämpötilat valmiiksi luokitelluille itsereaktiivisille aineille ovat kohdassa 2.2.4.1.4 ja valmiiksi luokitelluille orgaanisille peroksideille kohdassa 2.2.52.4

 • lämpötila, itsekiihtyvä hajoamis-

  2.2.41.1.9 eli SADT, Self-Accelerating Decomposition Temperature tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa, jossa aineen itsekiihtyvä hajoaminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa. Määräykset SADT-arvon sekä rajoitetussa tilassa tapahtuvan kuumenemisen vaikutuksien määrittämiseksi ovat käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) osassa II.

 • lämpötila, itsekiihtyvä polymeroitumis-

  eli (SAPT, Self-Accelerating Polymerization Temperature) tarkoittaa alhaisinta lämpötilaa, jossa aineen polymeroituminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa, IBC-pakkauksessa tai säiliössä. SAPT-arvo on määritettävä käsikirjan ”Manual of Tests and Criteria” (Kokeet ja kriteerit) osassa II, kohdassa 28 olevien itsereaktiivisten aineiden itsekiihtyvälle hajoamislämpötilalle annettujen testimenetelmien mukaan.

 • lämpötila, kriittinen

  tarkoittaa lämpötilaa, jonka yläpuolella aine ei voi esiintyä nestemäisenä.