• GHS

    Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals) eli GHS on YK:n alaisuudessa kehitetty kokonaisuus. Järjestelmä luokittelee kemikaalit (aineet ja valmisteet) sisäisten ominaisuuksien perusteella ja käyttää yhdenmukaistettuja vaaraviestintäelementtejä, jotka sisältävät merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet. GHS-järjestelmä tarjoaa tietoja aineiden fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista ja ihmisen terveyteen sekä ympäristöön kohdistuvista vaaroista. Näin edistetään…

  • GHS-määräykset

    eli Globally Harmonised System on yhtenäinen järjestelmä kemikaalien luokitukselle ja merkinnöille. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, ST/SG/AC.10/30/Rev.7 – tarkoittaa YK:n julkaisemaa kemikaalien yhdenmukaistettua luokitus- ja merkintäjärjestelmää, seitsemäs tarkastettu painos.