• AT

    on vaarallisten aineiden säiliökuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksyntä. AT ajoneuvoilla kuljetetaan muita vaarallisia aineita kuin FL luokituksen saaneilla ajoneuvoilla. 9.1.1.2 ”AT-ajoneuvo” tarkoittaa (a) ajoneuvoa (muu kuin EX/III- tai FL-ajoneuvo taikka MEMU), joka on tarkoitettu vaarallisten aineiden kuljetukseen tilavuudeltaan yli 1 m3 kiinteissä tai irrotettavissa säiliöissä taikka yksittäistilavuudeltaan yli 3 m3 säiliökonteissa,…

  • hyväksymistodistus

    9.1.3.1 Osoituksena siitä, että EX/II-, EX/III-, FL- ja AT-ajoneuvo ja MEMU täyttää vaatimukset, Liikenne- ja viestintäviraston valtuuttama taho myöntää VAK/ADR-hyväksymistodistuksen  jokaiselle hyväksytysti tarkastetulle ajoneuvolle tai ajoneuvolle, jolle on annettu vakuutus siitä, että vaatimukset on täytetty. Tämä koskee räjähde- (EX/II ja EX/III) ja säiliökuljetuksia (FL ja AT). Hyväksymistodistus on oltava mukana…

  • hyväksyntä, ADR-

    9.1.1.2 ”ADR-hyväksyntä” tarkoittaa VAK-hyväksyntää vastaavaa ajoneuvolle tai MEMUlle kansainväliseen ADR-liikenteeseen annettua hyväksyntää Lue; Ajoneuvon rakennetta ja hyväksyntää koskevat määräykset