fissiilit aineet

tarkoittavat aineita, joissa on yhtäkin näistä nuklideista. Fissiileinä aineina ei kuitenkaan pidetä seuraavia aineita: (a) säteilyttämätön luonnonuraani tai köyhdytetty uraani, (b) ainoastaan termisessä ydinreaktorissa säteilytetty luonnonuraani tai köyhdytetty uraani, (c)…

fissiili

viittaa tavallisesti sellaiseen nuklidiin, joka voi hajotessaan eli fissioituessaan tuottaa todennäköisesti keskimäärin enemmän kuin yhden, sen energisen neutronin, joka voisi aikaansaada fission toisessa vastaavassa nuklidissa ja näin ollen voi tapahtua…