• fissiili

    viittaa tavallisesti sellaiseen nuklidiin, joka voi hajotessaan eli fissioituessaan tuottaa todennäköisesti keskimäärin enemmän kuin yhden, sen energisen neutronin, joka voisi aikaansaada fission toisessa vastaavassa nuklidissa ja näin ollen voi tapahtua ydinreaktioiden ketjureaktio eli ydinketjureaktio. (wikipedia.fi) Fissiilejä nuklideja ovat kuljetusmääräysten mukaan uraani-233, uraani-235, plutonium-239 ja plutonium-241. (2.2.7.1.3)

  • fissiili aine

    2.2.7.1.3 tarkoittavat aineita, joissa on yhtäkin näistä (fissiili nuklidi; uraani-233, uraani-235, plutonium-239 ja plutonium-241.) nuklideista. Fissiileinä aineina ei kuitenkaan pidetä seuraavia aineita: (a) säteilyttämätön luonnonuraani tai köyhdytetty uraani, (b) ainoastaan termisessä ydinreaktorissa säteilytetty luonnonuraani tai köyhdytetty uraani, (c) aineet, jossa fissiilejä nuklideja alle 0,25 g, (d) mikä tahansa yhdistelmä edellisistä…

  • fissiili nuklidi

    2.2.7.1.3 Fissiilejä nuklideja ovat uraani-233, uraani-235, plutonium-239 ja plutonium-241.