• fissiili

    viittaa tavallisesti sellaiseen nuklidiin, joka voi hajotessaan eli fissioituessaan tuottaa todennäköisesti keskimäärin enemmän kuin yhden, sen energisen neutronin, joka voisi aikaansaada fission toisessa vastaavassa nuklidissa ja näin ollen voi tapahtua ydinreaktioiden ketjureaktio eli ydinketjureaktio. (wikipedia.fi) Fissiilejä nuklideja ovat kuljetusmääräysten mukaan uraani-233, uraani-235, plutonium-239 ja plutonium-241. (2.2.7.1.3)

  • fissiili nuklidi

    2.2.7.1.3 Fissiilejä nuklideja ovat uraani-233, uraani-235, plutonium-239 ja plutonium-241.