EY-numero

(EINECS-numero) (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) on Euroopassa kaupallisessa käytössä olevan kemiallisen aineen virallinen numero. EINECS-numero on seitsenmerkkinen XXX-XXX-X-tyyppinen numero, joka alkaa numerosta 200-001-8. Esimerkiksi tolueenin EINECS -numero…