• EX/II

    9.1.1.2 ja EX/III ovat luokan 1 (räjähteet) vaarallisten aineiden yli vapaarajan meneviin kuljetuksiin hyväksyttyjä ajoneuvoja. MEMUt, eli liikkuvat räjähdevalmistusyksiköt rinnastetaan EX/III ajoneuvoihin. Lue; Kuljetettavien vaarallisten aineiden määrän rajoittaminen

  • hyväksymistodistus

    9.1.3.1 Osoituksena siitä, että EX/II-, EX/III-, FL- ja AT-ajoneuvo ja MEMU täyttää vaatimukset, Liikenne- ja viestintäviraston valtuuttama taho myöntää VAK/ADR-hyväksymistodistuksen  jokaiselle hyväksytysti tarkastetulle ajoneuvolle tai ajoneuvolle, jolle on annettu vakuutus siitä, että vaatimukset on täytetty. Tämä koskee räjähde- (EX/II ja EX/III) ja säiliökuljetuksia (FL ja AT). Hyväksymistodistus on oltava mukana…

  • hyväksyntä, ADR-

    9.1.1.2 ”ADR-hyväksyntä” tarkoittaa VAK-hyväksyntää vastaavaa ajoneuvolle tai MEMUlle kansainväliseen ADR-liikenteeseen annettua hyväksyntää Lue; Ajoneuvon rakennetta ja hyväksyntää koskevat määräykset