• EUR-lava

  EUR -lava, jota kutsutaan myös eurolavaksi tai euro-palletiksi on yleisin eurooppalaisten kuljetusalan yritysten käyttämä vakiolavakoko. Lava on useimmiten puuta (1,2 m x 0,8 m) ja siitä löytyy merkintä EUR. Lavan lavapaikkapaino on 740 kg.

 • FIN-lava

  on kuormankantaja, jonka mitat ovat  1,2 m × 1,0 m. Lavasta löytyy merkintä FIN. Lavan lavapaikkapaino on 925 kg.

 • kuormalava

  on teknisiltä ominaisuuksiltaan ja käyttömenettelyiltään standardisoitu tavaroiden kuljetus- ja käsittelyalusta ja kuormankantaja. Kuormalavasta puhuttaessa voidaan tarkoittaa myös ajoneuvon rungon päälle asennettavia käyttötarkoitukseen suunniteltuja päällirakenne ratkaisuja. Esimerkiksi kevytlava, joka on tarkoitettu paketti- ja kevytkuorma-autoihin tai rahti- ja nosturilavat, jotka ovat tarkoitettu raskaiden kuorma-autojen päällirakenteeksi.

 • myymälälava

  on 0,6 m × 0,8 m kokoinen kuormalava. Myymälälava on puolet EUR-lava koosta. Puhekielessä käytetään nimitystä teholava, puolilava tai palletti. Lavan lavapaikkapaino / lavapaino on 370 kg/lava.

 • teholava

  lue myymälälava.