• A1-aktiivisuusarvo

  2.2.7.1.3 A1 tarkoittaa kohdan 2.2.7.2.2.1 taulukossa olevien tai kohdan 2.2.7.2.2.2 mukaan määriteltyjen erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden aktiivisuutta (TBq), ja sitä käytetään määrittelemään näiden määräysten aktiivisuusrajat. Tällä arvolla kuvataan radioaktiivisen aineen vaarallisuutta. Ne on saatu tutkimalla kuvitteellista onnettomuustilannetta, jossa kollin säteilysuojus vahingoittuu. A-arvot on määritelty aktiivisuutena, joka aiheuttaa onnettomuustilanteessa enintään 50…

 • A2-aktiivisuusarvo

  2.2.7.1.3 A2 tarkoittaa kohdan 2.2.7.2.2.1 taulukossa olevien tai kohdan 2.2.7.2.2.2 mukaan määriteltyjen muiden kuin erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden aktiivisuutta (TBq), ja sitä käytetään määrittelemään näiden määräysten aktiivisuusrajat. Tällä arvolla kuvataan radioaktiivisen aineen vaarallisuutta. Ne on saatu tutkimalla kuvitteellista onnettomuustilannetta, jossa kollin säteilysuojus vahingoittuu. A-arvot on määritelty aktiivisuutena, joka aiheuttaa onnettomuustilanteessa…

 • aine, erityismuodossa oleva radioaktiivinen

  2.2.7.1.3 tarkoittaa joko; a. kiinteää radioaktiivista ainetta, joka ei voi levitä tai b. suljettua radioaktiivisen aineen sisältävää kapselia. Erityismuodossa oleva radioaktiivinen aine tarkoittaa joko kiinteää radioaktiivista ainetta, joka ei voi levitä, tai suljettua radioaktiivisen aineen sisältävää kapselia. Koska erityismuotoinen materiaali ei leviä onnettomuustilanteessa, sitä voi kuljettaa A-tyypin kollissa suurempia määriä…

 • aine, heikosti leviävä radioaktiivinen

  2.2.7.1.3 tarkoittaa joko kiinteää radioaktiivista ainetta tai suljetussa kapselissa olevaa kiinteää radioaktiivista ainetta, joka leviää vain rajallisesti ja joka ei ole jauhemaisessa muodossa.