heikosti leviävä radioaktiivinen aine

tarkoittaa joko kiinteää radioaktiivista ainetta tai suljetussa kapselissa olevaa kiinteää radioaktiivista ainetta, joka leviää vain rajallisesti ja joka ei ole jauhemaisessa muodossa. (2.2.7.1.3)

erityismuodossa oleva radioaktiivinen aine

tarkoittaa joko; a. kiinteää radioaktiivista ainetta, joka ei voi levitä tai b. suljettua radioaktiivisen aineen sisältävää kapselia. (2.2.7.1.3)