• nimike, erityiset n.o.s.-

    2.1.1.2 Eri luokissa jokaisella nimikkeellä on YK-numero. Seuraavan tyyppisiä nimikkeitä käytetään: C. Erityiset n.o.s.-nimikkeet (not otherwise specified, tarkemmin määrittelemättömät aineet) aine- ja esineryhmille, joilla on erityinen kemiallinen tai tekninen luonne ja joita ei ole tarkemmin määritelty, esim.: UN 1477 NITRAATIT, EPÄORGAANISET, N.O.S. UN 1987 ALKOHOLIT, N.O.S. eli Not otherwise specified,…

  • nimike, yleiset n.o.s.-

    2.1.1.2 Eri luokissa jokaisella nimikkeellä on YK-numero. Seuraavan tyyppisiä nimikkeitä käytetään: D. Yleiset n.o.s.-nimikkeet aine- ja esineryhmille, joilla on yksi tai useampi vaaraominaisuus ja joita ei ole tarkemmin määritelty, esim.: UN 1325 ORGAANISET HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET, N.O.S. UN 1993 PALAVA NESTE, N.O.S.

  • not otherwise specified

    eli n.o.s. nimikkeet, eli tarkemmin määrittelemättömät aineet. N.o.s.-nimike (not otherwise specified, tarkemmin määrittelemättömät aineet) tarkoittaa yleistä ryhmänimikettä, johon aineet, seokset, liuokset tai esineet voidaan luokitella, jos: (a) niitä ei ole nimeltä mainittu luvun 3.2 taulukossa A, ja (b) niillä on kemiallisia, fysikaalisia ja/tai vaarallisia ominaisuuksia, jotka vastaavat n.o.s.-nimikkeen luokkaa, luokituskoodia,…