yleiset n.o.s.-nimikkeet

2.1.1.2 Eri luokissa jokaisella nimikkeellä on YK-numero. Seuraavan tyyppisiä nimikkeitä käytetään: D. Yleiset n.o.s.-nimikkeet aine- ja esineryhmille, joilla on yksi tai useampi vaaraominaisuus ja joita ei ole tarkemmin määritelty, esim.:…

not otherwise specified

eli n.o.s. nimikkeet, eli tarkemmin määrittelemättömät aineet. N.o.s.-nimike (not otherwise specified, tarkemmin määrittelemättömät aineet) tarkoittaa yleistä ryhmänimikettä, johon aineet, seokset, liuokset tai esineet voidaan luokitella, jos: (a) niitä ei ole…

erityiset n.o.s.-nimikkeet

2.1.1.2 Eri luokissa jokaisella nimikkeellä on YK-numero. Seuraavan tyyppisiä nimikkeitä käytetään: C. Erityiset n.o.s.-nimikkeet (not otherwise specified, tarkemmin määrittelemättömät aineet) aine- ja esineryhmille, joilla on erityinen kemiallinen tai tekninen luonne…