• sopimus, erillis-

    ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ADR-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet ADR-sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomessa. Allekirjoitetut ADR-erillissopimukset löydät; traficom.fi Esimerkiksi erillissopimus M304, joka koskee vaarallisia aineita kuljettavan kuljetusyksikön perävaunujen lukumäärää.