erikoisseoskaasut

ovat kaasuseoksia, jotka eroavat tavallisista seoskaasuista seuraavasti: Seoksen valmistuksen toleranssi on hyvin pieni, tai seoksessa on useampia eri komponentteja, tai seoksen komponenttien pitoisuus on hyvin pieni (<1 %), tai seoksen…