• akseli, pendeli-

  tarkoittaa erikoiskuljetusajoneuvossa käytettävää erillisjousitettua akselia, jossa renkaat kallistuvat siten, että niiden kautta ajoneuvosta kohdistuu tienpintaan tasainen kuormitus riippumatta tienpinnan epätasaisuudesta. (lähde: traficom.fi)

 • bred last

  on erikoiskuljetusajoneuvoissa käytetty kyltti, joka merkitsee ylileveää kuljetusta.

 • EKL-auto

  eli erikoiskuljetusten liikenteenohjaus auto on erikoiskuljetuksessa käytetty varoitusajoneuvo. Varoitusauton tulee olla massaltaan enintään 7,5 tonnia oleva M1-, N1- tai N2-luokan ajoneuvo. Varoitusautossa on oltava vähintään kaksi vaatimuksen mukaista ruskeankeltaista valoa näyttävää vilkkuvaa varoitusvalaisinta ja mukainen varoitustaulu. (TRAFICOM/94450/03.04.03.00/2019)

 • EKL-ohjaaja

  eli erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja tarkoittaa EKL -autolla liikkuvaa, koulutettua liikenteenohjaajaa. Tieliikenteen erikoiskuljetusten liikkuessa liikennesäännöistä poiketen, tarvitaan liikenteenohjausta kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi. (traficom.fi)

 • erikoiskuljetusyhdistelmä

  on moottoriajoneuvon ja siihen kytketyn yhden tai useamman hinattavan ajoneuvon yhdistelmää, jossa vähintään yksi ajoneuvoista kuormaamattomana, taikka ajoneuvoyhdistelmä kuormaamattomana ylittää tiellä yleisesti sallitun mitan tai massan taikka ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ylittää kuormattuna tiellä yleisesti sallitun massan. (lähde: traficom.fi)

 • kuljetus, erikois-

  on kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja massarajat. Erikoiskuljetus on tarpeellinen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin. Tyypillisiä erikoiskuljetuslupaa vaativia kuljetuksia ovat muun muassa kookkaiden rakennuselementtien kuljetukset. (2 §) Kaikki erikoiskuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa. EU- ja ETA-maissa rekisteröidyillä kalustoilla suoritettaville kuljetuksille on…