pendeliakseli

tarkoittaa erikoiskuljetusajoneuvossa käytettävää erillisjousitettua akselia, jossa renkaat kallistuvat siten, että niiden kautta ajoneuvosta kohdistuu tienpintaan tasainen kuormitus riippumatta tienpinnan epätasaisuudesta. (lähde: traficom.fi)

erikoiskuljetusyhdistelmä

on moottoriajoneuvon ja siihen kytketyn yhden tai useamman hinattavan ajoneuvon yhdistelmää, jossa vähintään yksi ajoneuvoista kuormaamattomana, taikka ajoneuvoyhdistelmä kuormaamattomana ylittää tiellä yleisesti sallitun mitan tai massan taikka ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä…

erikoiskuljetus

on kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja massarajat. Erikoiskuljetus on tarpeellinen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin. Tyypillisiä erikoiskuljetuslupaa vaativia kuljetuksia…

EKL-ohjaaja

eli erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja tarkoittaa EKL -autolla liikkuvaa, koulutettua liikenteenohjaajaa. Tieliikenteen erikoiskuljetusten liikkuessa liikennesäännöistä poiketen, tarvitaan liikenteenohjausta kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi. (traficom.fi)

EKL-auto

eli erikoiskuljetusten liikenteenohjaus auto on erikoiskuljetuksessa käytetty varoitusajoneuvo. Varoitusauton tulee olla massaltaan enintään 7,5 tonnia oleva M1-, N1- tai N2-luokan ajoneuvo. Varoitusautossa on oltava vähintään kaksi vaatimuksen mukaista ruskeankeltaista valoa…

bred last

on erikoiskuljetusajoneuvoissa käytetty kyltti, joka merkitsee ylileveää kuljetusta.