luokka 5.2

Luokkaan 5.2 kuuluvat orgaaniset peroksidit ja orgaaniset peroksidivalmisteet. (2.2.52.1.1) Orgaaniset peroksidit ovat orgaanisia aineita, jotka sisältävät bivalentin -O-O – rakenteen ja joita voidaan pitää vetyperoksidin johdannaisina, joissa toinen tai molemmat…

peroksidi

on yhdiste, joka sisältää yksinkertaisen happi-happi -sidoksen. Peroksidiyhdisteet voivat olla epäorgaanisia tai orgaanisia peroksideja. Vetyperoksidi on esimerkki peroksidista. Kansanomaisesti peroksidi-sana on tunnettu hiustenvaalennuksessa ja -valkaisussa.