• luokka 5.2

    Luokkaan 5.2 kuuluvat orgaaniset peroksidit ja orgaaniset peroksidivalmisteet. (2.2.52.1.1) Orgaaniset peroksidit ovat orgaanisia aineita, jotka sisältävät bivalentin -O-O – rakenteen ja joita voidaan pitää vetyperoksidin johdannaisina, joissa toinen tai molemmat vetyatomit on korvattu orgaanisilla radikaaleilla. (2.2.52.1.3) Määritelmä Orgaaniset peroksidit ovat normaaleissa tai kohotetuissa lämpötiloissa alttiita eksotermiselle hajoamiselle. Hajoaminen voi alkaa…

  • peroksidi

    on yhdiste, joka sisältää yksinkertaisen happi-happi -sidoksen. Peroksidiyhdisteet voivat olla epäorgaanisia tai orgaanisia peroksideja. Vetyperoksidi on esimerkki peroksidista. Kansanomaisesti peroksidi-sana on tunnettu hiustenvaalennuksessa ja -valkaisussa.