räjähdysaineet

2.2.1.1.1 Räjähdysaineet kuuluvat luokkaan 1. Räjähdysaineet, joilla tarkoitetaan kiinteitä tai nestemäisiä aineita tai aineseoksia, jotka kemiallisesti reagoimalla kykenevät muodostamaan kaasuja, joiden lämpötila, paine ja muodostumisnopeus ovat sellaisia, että niistä aiheutuu…

epäherkistetyt nestemäiset räjähdysaineet

2.2.3.1.1 luokitellaan kuuluvaksi luokkaan 3; Luokkaan 3 kuuluvat myös epäherkistetyt nestemäiset räjähdysaineet. Epäherkistetyt nestemäiset räjähdysaineet ovat räjähdysaineita, jotka veteen tai muuhun nesteeseen liuotettuina tai suspendoituina muodostavat homogeenisen nesteseoksen, jolla ei…

luokka 3

2.2.3.1.1 palavat nesteet ja niitä sisältävät esineet Tähän luokkaan kuuluvat palavat nesteet ja niitä sisältävät esineet. Tähän luokkaan kuuluvat aineet: – jotka ovat nestemäisiä – joiden höyrynpaine 50 °C lämpötilassa…