ennakkoilmoitus Säteilyturvakeskukselle

(vak) Säteilyturvakeskukselle on tehtävä ennakkoilmoitus seuraavissa tapauksissa: (a) Jos kollille vaaditaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä ja tämä viranomainen on muu kuin Säteilyturvakeskus, on lähettäjän varmistettava ennen kollin ensimmäistä lähettämistä, että Säteilyturvakeskukselle…