enimmäistilavuus

eli suurin sallittu tilavuus, tarkoittaa astioiden tai pakkauksien, mukaan lukien IBC-pakkaukset ja suurpäällykset, enimmäistilavuutta kuutiometreinä (m³) tai litroina (l) ilmaistuna. (VAK_tiemaarays_LIITTEET)