SFS-EN

tarkoittaa Suomessa voimassa olevaa eurooppalaista standardia. Esimerkiksi SFS-EN 12195-1:2010.

SFS-EN 283

Vaihtokorien testaus. Tämä eurooppalainen standardi asettaa testausvaatimukset A-, B- ja C-luokan vaihtokoreille tehtyihin testeihin. Edellä mainitut vaihtokorit soveltuvat maantie- ja rautatiekuljetuksiin, sekä näiden yhdistelmäkuljetuksiin. Tätä standardia ei sovelleta erikoisvaihtokoreihin (esim….

EN

eli European Standard on eurooppalainen standardi, joka on vahvistettu CENissä tai CENELECissä, mutta sitä vielä ole vahvistettu kansalliseksi SFS-EN-standardiksi. ks. SFS-EN standardi lue: sidontavälineiden merkinnät

SFS

on Standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. SFS-etuliitettä käytetään Suomessa hyväksyttyjen kansainvälisten standardien edessä. Esim. SFS-EN 12195-1.