• CEN

    eli (European Committee for Standardization) on yksityinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päätehtävinä on edistää eurooppalaista standardisointia. EEC ja EFTA-maiden standardisointijärjestöt perustivat CEN:n vuonna 1961. Järjestön kansalliset jäsenet tuottavat yhteistyössä vapaaehtoisia eurooppalaisia EN-standardeja, jotka vahvistetaan Suomessa SFS-EN-standardeiksi. (lähde: wikipedia.fi) ks. EN -standardi

  • EN

    eli European Standard on eurooppalainen standardi, joka on vahvistettu CENissä tai CENELECissä, mutta sitä vielä ole vahvistettu kansalliseksi SFS-EN-standardiksi. ks. SFS-EN standardi lue: sidontavälineiden merkinnät

  • standardi EN 12195-1:2010

    Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan kiinnitysmenetelmien (tuenta, sidonta sekä niiden yhdistelmät) suunnitteluun kuormien varmistamiseksi maantieajoneuvoilla tai niiden osilla (kuorma-autot, perävaunut, kontit ja vaihtokorit) tapahtuvassa pintakuljetuksessa, mukaan lukien niiden kuljetus laivoissa tai rautateillä ja/tai niiden yhdistelmillä.