VAK-kuljetus

on vaarallisen aineen ja vaarallista ainetta sisältävän kollin ja säiliön varsinaista kuljetusta, kuljetusvälineeseen kuormaamista, lastaamista, purkamista ja käsittelyä. (3 §)

FRC

on pakastekuljetuksiin käytettävän kuormatilan merkintä ja tarkoittaa koneellisesti jäähdytettyä kuljetusvälinettä. Kuljetusväline kuuluu luokkaan C, eli sen sisälämpötilaa on mahdollista säätää rajoissa –20 — +12 °C. (lähde: kylmaketju.fi)

FNA

on viileä- tai kylmäkuljetuksiin käytettävän kuormatilan merkintä ja tarkoittaa koneellisesti jäähdytettyä, normaalieristeistä ns. A-luokan kuljetusvälinettä, jossa lämpötila voidaan pitää rajoissa 0…+12 °C. F – merkitsee koneellisesti jäähdytettyä N – merkitsee…

ATP-todistus

on puolueettoman kolmannen osapuolen antama asiakirja siitä, että kuljetusväline täyttää ATP-sopimuksen vaatimukset. (lähde: kylmaketju.fi)

ATP-sopimus

eli (Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports) on kansainvälinen helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksesta ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva…