• eksoterminen

    Eksoterminen on sellainen kemiallinen reaktio, jossa vapautuu lämpöenergiaa. Tyypillisiä eksotermisiä reaktioita ovat palamisreaktiot.

  • terminen

    eli lämpö- terminen epästabiilisuus – lämpötilan epävakaisuus – lämpöryntäys eksoterminen hajoaminen – kemiallinen reaktio, jossa vapautuu lämpöenergiaa (lähde; termipankki.fi)