varoitusauto

on erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan (EKL-ohjaaja) käyttöön tarkoitettu ajoneuvo, erikoiskuljetuksen liikenteen ohjauksen tai reittiselvityksen yhteydessä.

erikoiskuljetus

on kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja massarajat. Erikoiskuljetus on tarpeellinen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin. Tyypillisiä erikoiskuljetuslupaa vaativia kuljetuksia…

EKL-ohjaaja

eli erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja tarkoittaa EKL -autolla liikkuvaa, koulutettua liikenteenohjaajaa. Tieliikenteen erikoiskuljetusten liikkuessa liikennesäännöistä poiketen, tarvitaan liikenteenohjausta kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi. (traficom.fi)