varoitusauto

on erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan (EKL-ohjaaja) käyttöön tarkoitettu ajoneuvo, erikoiskuljetuksen liikenteen ohjauksen tai reittiselvityksen yhteydessä.

erikoiskuljetus

on kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja massarajat. Erikoiskuljetus on tarpeellinen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin. Tyypillisiä erikoiskuljetuslupaa vaativia kuljetuksia…

EKL-auto

eli erikoiskuljetusten liikenteenohjaus auto on erikoiskuljetuksessa käytetty varoitusajoneuvo. Varoitusauton tulee olla massaltaan enintään 7,5 tonnia oleva M1-, N1- tai N2-luokan ajoneuvo. Varoitusautossa on oltava vähintään kaksi vaatimuksen mukaista ruskeankeltaista valoa…